INTEGRITETSPOLICY & COOKIES

Din integritet är viktig för oss och denna integritetspolicy förklarar hur vi skyddar och
behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679).
Pepparkakan.com (Wideberg Invest AB) org nr. 5566854-4430, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning.

Vilken information samlar vi in och varför?

Pepparkakan.com’s målsättning är att endast behandla personuppgifter som är relevanta och
att behandling endast ska ske i den omfattning som är nödvändig i förhållande till det
syfte uppgifterna har samlats in. Denna policy gäller för webbplats pepparkakan.com.

Information som du lämnar till oss

När du kontaktar oss och gör en förfrågan på pepparkakan.com
(Företag/Namn, e-post och telefonnummer)
När du som kund gör en samarbetsförfrågan på pepparkakan.com
(Företag/Namn, adress, e-post, och telefonnummer)
När du som kund gör ett köp på pepparkakan.com
(Företag/Namn, e-post och telefonnummer)

Information som vi samlar in om dig

• Företag/Namn, e-post och telefonnummer
• Aktivitet på pepparkaka.com (cookies)

Hur länge vi behandlar din information och med vilken rättslig grund

För att vi ska kunna leverera din beställning och kunna ge dig kundservice behöver vi
behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena,
vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Syftet med behandlingen ‎‎‎‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ Rättslig grund för behandlingen‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎Hur länge sparar vi uppgifterna?


Kund                                              Berättigat intresse                                  1 år
När du kontaktar oss via förfrågningsformulär
på pepparkakan.com


Kund                                              Fullgöra avtal                                  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎  ‎ ‎ ‎ 5 år
När du gör en beställning på
pepparkakan.com


Kund                                             Berättigat intresse                          ‎ ‎        5 år eller tills
Företag/person E-post, Namn ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ du tackar nej till fortsatta utskick (opt-out)
erbjudanden
                                                                                                                                         (opt-out)


Kund                                              Berättigat intresse                                  Tills du tackar nej
Digitala utskick, nyhetsbrev och                                                                    till fortsatta utskick (opt-out)
                                                                                                                                          (opt-out)


Kund                                              Rättslig skyldighet                                   7 år
Arkivering av fakturor/kvitton

 

Vilka vi delar din information med tjänsteleverantörer, transport och logistikföretag

Leverantörer och andra som utför tjänster för vår räkning får tillgång till uppgifterna i den mån det behövs för deras uppdrag och under åtagande om sekretess i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.
to the extent necessary for their assignments and under a commitment of confidentiality
in accordance with personal data assistant agreements.
We at pepparkakan.com use service providers to be able to handle and deliver your order.
Vi på pepparkakan.com använder oss av tjänsteleverantörer för att kunna hantera och leverera din beställning. Vi använder oss av utomstående partners för att skicka
leveranser med fraktbolag samt ev mailutskick. Vi säkerställer att de håller ett tillräckligt dataskydd för hantering av dina uppgifter.

 

Överföringar till andra länder


Pepparkakan.com använder framförallt tjänsteleverantörer i Sverige. I undantagsfall kan vi använda tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU varav tredjelandsöverföring
av en del data kan förekomma. I sådant fall använder vi endast leverantörer som är
anslutna till ramverket ”EU-US Privacy Shield framework” som gör att överföringar som
sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.
are covered by appropriate protection measures.


Säkerhet kring din information


Pepparkakan.com sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för
att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi strävar efter att
upprätthålla en lämplig skyddsnivå baserad på den typ av uppgifter vi behandlar.


Cookies


När du besöker vår hemsida kommer cookies att sparas på din dator. En cookie är en textfil som används för att vissa funktioner ska fungera, för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen samt för att förbättra användarens upplevelse av webbplatsen.
A cookie is a text file that is used for certain functions to work, to collect statistics about
the number of visitors to the website and to improve the user’s experience of the website.
Cookies are sometimes used to collect personal data, such as The IP address, but no personal
Cookies används ibland för att samla in personuppgifter, som t.ex. IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt kopplade till dig som person.
Cookies can either be “session cookies” that are deleted when you close the browser or
“permanent cookies” that are stored in your computer to facilitate future visits.
Cookies kan antingen vara ”session cookies” som raderas när du stänger webbläsaren alternativt ”permanenta cookies” som lagras i din dator för att underlätta vid framtida besök.
automatically or through notification informs you every time a website wants to store a cookie.
Du har möjlighet att neka lagring av cookies genom att ställa in webbläsaren så att den automatiskt eller genom notifiering informerar dig varje gång en webbplats vill lagra en cookie. När din webbläsare nekar cookies så medför det att funktionaliteten begränsas.


Ändringar i policyn

Eftersom policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom
den aktuella versionen. Datumet för senaste ändring publiceras i detta dokument.


Dina rättigheter 


Eftersom vi behandlar dina uppgifter så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den.
The date of last change is published in this document.

• Rätt till registerutdrag (En kopia av de uppgifter som vi har lagrade om dig)
• Rätt till rättelse (Vid felaktiga uppgifter kan du begära korrigering)
• Rätt till radering (Om du tar tillbaks ditt samtycke, raderar vi uppgifterna)
• Rätt till dataportabilitet (Du har rätt att begära att din data skickas till en annan
organisation)
• Rätt att invända mot (Rätt att kräva begränsad
behandling personuppgiftsbehandling om du motsätter dig
uppgifternas riktighet)


Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar
detta för oss så att vi kan förbättra vår policy. Men du har oavsett alltid rätt att lämna
ett klagomål till datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se


Kontaktuppgifter


Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill
utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss: info@pepparkakan.com


PEPPARKAKAN.COM

Följ oss, bli vår vän!

sv_SE