Miljöarbete

En hållbar miljöstrategi måste utgå från det långsiktiga perspektivet.
 Material med hög hållbarhet och återvinningsgrad är första steget på vår väg.

För oss är detta en självklar del i vår strategi och något som genomsyrar allt vi gör: Kvalitet och Funktion är viktiga ledord för oss.

Vår miljöstrategi innebär att arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet genomatt integrera miljöfrågorna i all verksamhet.

Ekonomi och ekologi går ofta hand i hand, båda handlar om att hushålla med resurser.
När vi väljer leverantörer som vi ska samarbeta med så är det viktigt för oss 
att kunna påverka utvecklingen mot hållbara produkter, både vad det gäller förpackningslösningar med minimal miljöpåverkan.

När det gäller innehållet av kakorna är produkterna helt och hållet fri från palmolja.

Vi har nära samarbete med våra leverantörer, där man eftersträvar koldioxidneutralitet. The Carbon Neutral Company’s listar de företag som klarar av koldioxidutsläpp med noll nettopåverkan, vår burk leverantör innehar certifieringen.

Ni skall som kund alltid känna er trygg när ni köper någon av våra produkter. Ni kan allti dvara förvissad om att vi har vidtagit alla åtgärder vi kan på vägen för att kunna leverera en ur miljöaspekt så perfekt vara eller tjänst som möjligt.

Dessa självklara val genomsyrar hela vår verksamhet, så ni alltid kan känna er trygga

Följ oss, bli vår vän!